Az oldalon összesen 1.154.972 db alkatrész található.

Átláthatósági jelentés

A digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról (digitális szolgáltatásokról) szóló 2022/2065 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. cikk (2) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatjuk a felhasználókat a Weboldal átlagos havi aktív igénybevevőinek számáról az Európai Unió viszonylatában az elmúlt hat hónap adatait figyelembe véve.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az aktív igénybevevők átlagos számát külső adatszolgáltatók segítségével állapítottuk meg a Rendelet alapján kidolgozott számítási eljárás eredményeként, amely számítási eljárás azonban – különösen a Rendelet 33. cikk (3) bekezdése szerinti számítási módszertan publikálása esetén – változhat. A számadatok ezért tájékoztató jellegűek, azok pontosságáért felelősséget nem vállalunk.

A feltüntetett adatok a 2022.július 1. és 2022.december 31. között vizsgált időszak alapján kerültek meghatározásra.

Az átlagos havi aktív felhasználóink száma a vizsgált időszakban: 213 653