Az oldalon összesen 1.190.066 db alkatrész található.

Weboldal aktív igénybe vevőinek havi átlaga

A digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról (digitális szolgáltatásokról) szóló 2022/2065 rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. cikk (2) bekezdése alapján az alábbiakban tájékoztatjuk a felhasználókat a Weboldal átlagos havi aktív igénybevevőinek számáról az Európai Unió viszonylatában az elmúlt 6 hónap adatait figyelembe véve.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az aktív igénybe vevők átlagos számát a Rendelet alapján kidolgozott számítási eljárás eredményeként állapítottuk meg, amely számítási eljárás azonban – különösen a Rendelet 33. cikk (3) bekezdése szerinti számítási módszertan publikálása esetén – változhat

A feltüntetett adatok a 2023. június 30. és 2023. december 31. közötti időszak alapján kerültek meghatározásra

A Weboldal aktív felhasználóinak havi átlaga a vizsgált időszakban: 201 632